Odgovor ministra pravde i ljudskih prava Crne Gore povodom slucaja Piletic

Povodom vašeg obraćanja, a na osnovu informacija dobijenih iz Vrhovnog suda, obavještavam vas o sljedećem:

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Mušika Dujović je inforimisao Vrhovni sud da su predmetni spisi (K.broj 79/2012) formirani po krivici okrivljenog Veselina Piletića zbog krivičnog djela ubistvo (iz čl. 30 st. 2 tač. 1 i 4 KZ i krivičnog djela iznuda iz čl. 157 st. 2 u vezi st. 1 KZ RCG).

Predmet je 16. 06. 2009. godine zadužio sudija Ratko Ćupić, a kada je preuzeo spise već je bila donesena prvostepena presuda kojom je okrivljeni oslobođen od optužbe, kao i presuda Vrhovnog suda CG kojom je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Pošto se radi o veoma složenom predmetu, sa mnogobrojnim vještačenjima i predlozima za izvođenje dokaza, u ponovnom postupku koji je započet pretresom od 23. 10. 2009. godine, pretres je zaključen i presuda objavljena dana 29. 07. 2011. godine.

Ovom presudom optuženi je ponovo oslobođen optužbe. U toku trajanja postupka od strane branioca okrivljenog podnijet je zahtjev za izuzeće predsjednika vijeća i svih članova sudećeg vijeća (koji zahtjev je odbijen kao neosnovan), iz kog razloga je pretres bio odložen.

Takođe, kako se članovi komisije Zavoda za sudska vještačenja iz Novog Sada koji su vršili grafološko vještačenje više puta nisu odazvali na glavni pretres, uz obrazloženje Zavoda – da je jedan član Komisije umro, da drugi član više nije saradnik Zavoda, a da treći član usljed godina starosti više nije u mogućnosti da putuje, sud je odredio novo grafološko vještačenje koje je povjerio Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja iz Zagreba, što je sve u ponovnom postupku svakako imalo uticaja na trajanje postupka. Nakon dostavljanja nalaza i mišljenja iz Zagreba i neposrednog saslušanja vještaka iz te ustanove na glavnom pretresu, pretres je zaključen i presuda objavljena 29. 07. 2011.godine.

Na navedenu presudu (kojom je okrivljeni ponovo oslobođen od optužbe) uložena je žalba od strane Višeg državnog tužilaštva iz Podgorice, po kojoj žalbi je presuda opet ukinuta i predmet vraćen ovom sudu na ponovno suđenje. Iz ukidnih razloga slijedi da treba odrediti novo grafološko vještačenje i to od strane Instituta za vještačenje iz Visbadena (Njemačka).

U ponovnom postupku, pretres je zakazan i održan 26. 09. 2012. godine, a trebalo je da bude nastavljen 26. 10. 2012. godine. Međutim, po zahtjevu okrivljenog Piletića pretres je odložen uz obrazloženje da njegov branilac iz zdravstvenih razloga ne može pristupiti na pretres. Obzirom da na pretres koji je bio zakazan za 26. 10. 2012.godine nije pristupio branilac okrivljenog, a okrivljeni je prethodno podneskom već tražio odlaganje, pretres je odložen i ponovo zakazan za dan 12. 12. 2012.godine.

Iz izloženog, može se zaključiti da je uz naprijed istaknute objektivne razloge vezane za grafološka vještačenja i sam optuženi sa svojim braniocem doprinosio odugovlačenju postupka neosnovano zahtijevajući izuzeće predsjednika vijeća i članova sudećeg vijeća, kao i nedolaskom njegovog branioca na glavni pretres.

S poštovanjem,
Duško Marković

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s